تولید کننده انواع پیچ و مهره شش گوش، استیل و فولادی، پیچ آلن و استاد بولت

محتوا
توضیحات تکمیلی محصول

خاربیرونی چیست؟DIN471  این نوع واشر یک نوع خار می باشد که بر روی شفت قرار می گیرد.

 

خارداخلی چیست؟DIN472  این نوع واشر یک نوع خار می باشد که داخل قطعات قرار می گیرد.